تکنیک های آرامش

سه راه حل کاربردی برای مقابله با استرس های زندگی

1-هرگزعادت به بازگوکردن مشکلات خود نزد همه نکنید . بازگو کردن مشکلات وزن آنها را زیاد میکند .

2-فقط به زمان حال فکر کنید گذشته‌تان و آینده‌تان را خیلی جدی نگیرید . گذشته تمام شده است و آینده هنوز نیامده است.

3-به خودتان استراحت بدهید استراحت های روزانه مانند خواب روزانه ، فیلم دیدن و استراحت های هفتگی مانند وقت گذراندن با دوستان و خانواده در آخر هفته ها و استراحت های ماهانه یا سالانه مانند مسافرت