ویژگی های و برنامه های اجرایی در طرح :

برنامه ریزی بر اساس شرایط تحصیلی و آزمون داوطلب 📊
مشاوره تلفنی هفتگی 1 بار در هفته  
آموزش نحوه مطالعه دروس 📖
معرفی منابع مناسب 📚
پیگیری تحصیلی روزانه 📈

 

تلفن تماس:
09384031945
09198923570
استاد درویشی

سابقه چندین سال همکاری با کانون فرهنگی آموزش قلم چی و چندین سایت معتبر کشور در زمینه کنکور به عنوان مشاور کنکور