*** استاد محمد درویشی  ***


با سابقه 7 سال همکاری با کانون فرهنگی آموزش قلم چی و چندین سایت معتبر کشور در زمینه کنکور به عنوان مشاور کنکور

با سابقه ارائه چندین مقاله در کنفرانس های بین المللی و کشوری و مجله های علمی و پژوهشی و ...

 

تلفن تماس جهت ارتباط :

09384031945

09198923570