🔖روزانە چند ساعت درس بخوانیم؟

🔰ساعت مطالعه مناسب به هدفت در ازمون سراسرى بستگی داره.
اگه میخوای  در کدرشته هاى پرطرفدار پذیرفته بشی باید بیشترین زمان ممکن در روز رو به مطالعه اختصاص بدی.اگر ٨ ساعت به خواب و ٤ ساعت به کارهاى متفرقه (استراحت هاى میان مطالعه ، وعده هاى غذایى و ...) اختصاص بدی، باید ١٠ تا ١٢ ساعت در روزهای تعطیل و ٥ تا ٦ ساعت در روزهای مدرسه را به اموزش  (کلاس و مطالعه و تست و ... ) بپردازی.
سعی کن ساعت مطالعت رو ثبت و اون رو به صورت تدریجی افزایش بدی. داشتن یک برنامه مسنجم و متعادل بهت کمک می کنه تا از شیوه درس خواندن خود مطمئن شده و با اشتیاق بیشتری ساعت مطالعت رو بالا ببری.  شرکت در آزمونها  موجب الزام  به اجرای برنامه میشه میتونی با استفاده از کارنامه ها  به بررسی میزان مطالعت، سطح علمی و... بپردازی.
بررسی دقیق آزمون ها  بهت کمک می کنه تا به درستی نقاط قوت و ضعفت رو شناسایى و نقاط قوت رو تقویت و نقاط ضعف رو برطرف کنی.
هدفت رو یادداشت کن و اون رو هر روز جلوی چشمانت قرار بده.
داشتن هدف بهت کمک می کنه با انگیزه بیشتری به انجام برنامه مطالعاتیت بپردازی.