🔑هفت نکته‌ی طلایی برای مطالعه‌ی بهتر درسی

🌻 سعی کنید برای هر درسی که به کلاس می‌روید، بلافاصله آن را مطالعه کنید و درس همان روز را در همان روز بخوانید.

🌻- برای مطالعه و افزایش زمان مطالعه، از درس‌های مورد علاقه شروع کنید تا با انرژی مضاعفی مطالعه را ادامه دهید.

🌻 برای کیفیت مطالعه سعی کنید یک درس اختصاصی و عمومی را به صورت یکی در میان بخوانید.

🌻- برای مطالعه‌ی درس‌های سخت و مشابه، پشت سر هم مطالعه نکنید. سعی کنید بعد از هر درس سنگین یک درس آسان را انتخاب کرده و مطالعه کنید تا ذهنتان آرام بگیرد.

🌻- سعی کنید برای هر یک ساعت مطالعه، ۱۰ دقیقه استراحت کنید.

🌻- زدن تست برای تسلط بر هر مبحث درس اختصاصی بلافاصله بعد از مطالعه‌ی آن و برای هر درس عمومی، ۲۴ ساعت بعد از مطالعه، است.

🌻 یادداشت‌برداری و نکته‌برداری هر مطلب و مرور آخر شب کمکی برای یادگیری بهتراست.