⭕️ روش هایی برای عدم فراموشی مطالب

✅ فرآیند درس خواندن شامل چند بخش اصلی است و مطالعه به‌ تنهایی نمی‌تواند به یادگیری کامل و به خاطر آوردن مطالب منجر شود. در ادامه چند روش برای مبارزه با فراموشی مطالب آمده است:

◀️ قبل از ورود به کلاس و شروع درس، حتماً به پیش‌خوانی درس جدید اقدام کنید تا با پیش‌زمینه فکری با درس جدید روبه‌رو شوید.

 ◀️ به‌اندازه‌ای منابعی که می‌خوانید توجه کنید. اگر مطالب پیش‌نیاز اصلی را یاد نگرفته باشید، حتی اگر مطالب جدید را حفظ کنید بازهم احتمال فراموشی مطلب وجود دارد؛ مثلاً در درس عربی تا صرف فعل را یاد نگرفته باشید، نمی‌توانید فعل ماضی و مضارع بسازید. پس قبل از یادگیری درس حتماً سعی کنید ضعف خود را در مطالب قبلی مرتبط از بین ببرید.

◀️ در کلاس حضور فعال داشته باشید. سؤال بپرسید و تا درس را نفهمیده‌اید از کلاس خارج نشوید. سعی کنید مطالب درسی را سر کلاس یاد بگیرید.

◀️ تمرین زیاد حل کنید. تمرین باعث پر شدن شکاف‌های اطلاعاتی در ذهنتان خواهد شد.

 ◀️ مرور مطالب، کلید رفع فراموشی است. هر شب در برنامه درسی خود مطالب را مرور کنید.

◀️ سعی کنید بین اطلاعات یاد گرفته شده و مطالب قبلی در ذهنتان ارتباط برقرار کنید تا فراموشی آن‌ها کمتر شود.

 ◀️ مطالب یاد گرفته شده را دوباره در نقش معلم تدریس کنید. این تدریس می‌تواند برای یک دوست یا شاگردان فرضی باشد.

 ◀️ سعی کنید در زمان یادگیری مطلب تمرکز کامل داشته باشید و عوامل مخل تمرکز را به حداقل برسانید.

 ◀️ خلاصه‌برداری و یادداشت ‌برداری حین مطالعه به رفع فراموشی کمک می‌کند.

 🔅 تحقیقات نشان داده است روش سؤال گذاری در ابتدای مطالعه نیز به یادآوری مطلب کمک خواهد کرد.

◀️ اضطراب، عجله و شتاب در یادگیریِ مطلب باعث فراموشی آن‌ها می‌شود.