فلسفه و منطق پس از ریاضی برای گروه انسانی دومین درس چالش برانگیز کنکور است.


 مطالب درس فلسفه و منطق نیازمند یک درک عمیق و فلسفی در مسائل است.

چندسالی است که در کنکور سوالات درس فلسفه و منطق کاملا مفهومی شده است.

به همین دلیل پاسخگویی به سوالات مبتنی بر فهم و درک عمیق مطالب کتاب درسی و مفاهیم آن  می باشد.
منطق بسیاری از دانش آموز آن هرکدام از 3 کتاب، روش خاصی را برای مطالعه دارند.

کتاب منطق، کتاب حفظی و مفهومی است.
بنابراین برای مطالعه آن می توانید از روش حفظیات و خواندن مفهومی استفاده کنید.

 مطالب آن را به طور پیوسته مرور کنید و همچنین مطالب سخت را با نگاه مفهومی مطالعه کنید.

همه مطالب کتاب منطق مهم است. علاوه بر متن کتاب، پاورقی ها و مسائل جزئی هم باید خوانده شود.

در مطالعه کتاب منطق باید دو نکته را رعایت کنید:
اول اینکه اگر درس را متوجه نشده اید حتما از معلم خود سوال کنید و مشکل را بپرسید.
دوم اینکه پس از این مطلبی را مطالعه کردید، تست آن مبحث را نیز حل کنید.

هنگامی که سوال تستی را حل می کنید حتما به پاسخ های تشریحی و پاسخنامه  آن توجه کنید.

محتوای کتاب منطق به گونه ای است که می توانید مطالب را خلاصه و دسته بندی کرد.

برای یادگیری مفاهیم حفظی کتاب منطق، می توان آنها را با مثال های کتاب حفظ کنید تا در ذهنتان تثبیت شود.

کتاب منطق به صورت زنجیره ای به هم وابسته هستند.
یعنی برای یادگیری مطالب درس بعدی باید به مطالب قبلی مسلط باشید.

مثلا درس هفتم منطق مبحث تعریفی است. در این درس از مطالب درس ششم که راجع به کلیات خمس است نیز استفاده شده است.

بنابراین اگر درس ششم را به خوبی متوجه نشدید، درس هفتم را نمی فهمید.

نکته مهم در خواندن کتاب منطق این است که درس های آن را به صورت ترتیبی مطالعه کنید و سعی کنید درس ها را به خوبی متوجه شوید.
 پیشنهاد می کنیم که قبل از شروع درس جدید منطق، مطالب قبلی را مرور کنید.

 از درس منطق خلاصه برداری کنید. این کار باعث می شود مطالب را با دقت و عمیق بخوانید.

همچنین دوره کردن مطالب برای شما بسیار راحت می شود.

طوری خلاصه نویسی کنید که با نگاه کردن به نکات مطالب را کامل متوجه شوید.

روش مطالعه فلسفه پایه یازدهم مطالب مفهومی کمتری دارد.

بنابراین برای تسلط بر مباحث تنها راه حل، مرور پیوسته مطالب است.

  مباحث خاصی مانند علل اربعه با دقت و تمرکز بیشتری باید مطالعه شوند
برای اینکه بدانید کدام قسمت کتاب مهم است بهتر است نمونه سوالات کنکوری را بخوانید

روش مطالعه فلسفه دوازدهم

مطالب این کتاب بسیار پیچیده و مفهومی است.
برای یادگیری و مطالعه این کتاب باید چند نکته را مدنظر قرار دهید:
مطالب تدریس شده باید در همان روز مرور شود. و شما قبل از رفتن به کلاس دروسی معلم قرار است تدریس کند پیش خوانی کنید

 طراحان سوال، برای اینکه دانش و تسلط داوطلبان را محک بزنند بیشتر از سوالات ترکیبی استفاده می کنند.
    یعنی چند مبحث را در یک سوال قرار می دهند.

    آخرین نکته ای که در سه کتاب مشترک است این است که باید همیشه مرور پیوسته و مکرر داشته باشید.