تمرین تمرکز

شلوغی بیش از اندازه ی ذهن موجب  عدم تمرکز وایجاد خستگی دائمی میشود
پس برای ایجاد تمرکز باید ذهن را آرام کرد.

درهر مکانی که هم اکنون قرار دارید برای لحظاتی چشم های تان را ببندید، به صداهای اطراف خوب گوش کنید ، از میان انبوه صداهای دور ونزدیک یکی  را انتخاب کنید، مثلا اگر در اتومبیل نشسته اید وصداهای  سایر ماشین ها، موتوری که با سرعت می  گذرد، آژیر آمبولانس، مسافری که درکنار شما در حال صحبت کردن با تلفن است ، و... را میشنوید، آژیر آمبولانس را انتخاب کنید. با تمام توجه صرفا سعی کنید فقط وفقط به همان صدا گوش دهید، گویی هیچ صدای دیگری را نمی شنوید ، اگر درحین تمرین سایر اصوات حواستان را به خود جلب کرد، سریعا آنها را رها کرده وصدای مورد نظرتان را مجددا دنبال کنید.

این تمرین ساده موجب حرکت ذهن در راستای انتخابی شما شده وقدرت تمرکز شما را افزایش می بخشد.
این تمرین ساده را حتما در طول روز تکرار کنید