شبیه این کودک‌ باش👶 !!

✨وقتى یک بچه راه رفتن یاد می‌گیره بارها و بارها زمین می‌خوره.
اما تسلیم نمی‌شه با خودش فکر نمی‌کنه که شاید من براى این کار ساخته نشدم! دوباره بلند می‌شه و راه رفتن را هرطور شده است یاد مى‌گیره.

یعنی همون بچه هه نمیاد هر روز به خودش بگه ای بابا من اصلا به درد راه رفتن نمیخورم .  یا به خودش بگه یعنی میشه یه زمانی من برم !!؟

اون بچه اصلا به نشدن فکر نمیکنه و بدون فکر کردن هر بار که زمین بخوره به صورت غریزی پامیشه شاید حتی گریه هم کنه ولی محکم ادامه میده.

بعد آزمون آزمایشی بعضی از کنکوری ها ممکنه به خودشون بگن ای بابا کنکور خیلی سخته من اصلا به درد کنکور دادن نمیخورم و هزارتا بهانه و غرهای جورواجور و  هر روز تو دلشون واگویه کنند

 شاید خنده‌دار باشد اما همه‌ی افراد موفق ذهنیتشان با همین بچه هیچ فرقی ندارد! آن‌ها دقیق و واضح می‌دانند چه می‌خواهند، و چیز دیگری برایشان مهم نیست! هرقدر هم زمین بخورند ذهنیتشان فقط این است که هرطور شده است در نهایت باید به آن هدف برسند! و در نهایت همین تفکر و ذهنیت است که باعث موفقیتشان می‌شود...

برای موفقیت در کنکور شبیه همین بچه باش