چند نکته درباره زمان و مدیریت آن

📍زمان را فراموش نکنید.
به زمان خودتان بسیار زیاد اهمیت بدهید، همواره سعی کنید برای کارهایی که میخواهید انجام دهید و به پایان برسانید یک بازه زمانی تعریف کنید، اینطور خودتان را مجاب می کنید در این بازه زمانی کار مورد نظر را به اتمام برسانید.

📍باید کاری که شروع کرده‌اید را تمام کنید. باید آنقدر سمج باشید که سختی‌ها در مقابل تلاش و ممارست شما کم بیاورند. شک نکنید که هر لحظه که کم بیاورید شکست خورده‌اید. فراموش نکنید که برای رسیدن به موفقیت، باید با سختی‌ها و دشواری‌ها مبارزه‌ کنید و سد‌ها را از مقابل راهتان بردارید. باید مسیر را طی کنید و باید موفق شوید. این شما نیستید که کم می‌آورید، سختی‌ها باید خسته شوند.

📍توانایی شما برای مدیریت زمان در نقش مدیر به اندازه هر کار دیگری، تعیین کننده موفقیت و شکست تان است.
زمان، منبعی ضروری و غیرقابل جایگزین برای موفقیت است. این ارزشمندترین دارایی شماست. نمی توان آن را پس انداز کرد یا زمان از دست رفته را بازیافت کرد.
هر کاری که بخواهید انجام دهید، نیازمند زمان است و هر چه بهتر از زمان خود استفاده کنید، در نهایت موفق تر خواهید بود و پاداش های بزرگتری دریافت خواهید کرد.

📍باید کاری که شروع کرده‌اید در زمان مشخصی را تمام کنید. باید آنقدر سمج باشید که سختی‌ها در مقابل تلاش و ممارست شما کم بیاورند. شک نکنید که هر لحظه که کم بیاورید شکست خورده‌اید. فراموش نکنید که برای رسیدن به موفقیت، باید با سختی‌ها و دشواری‌ها مبارزه‌ کنید و سد‌ها را از مقابل راهتان بردارید. باید مسیر را طی کنید و باید موفق شوید. این شما نیستید که کم می‌آورید، سختی‌ها باید خسته شوند.به هر قیمتی شده در زمان مشخص شده انجامش بده.

📍به زمان خودتان بسیار زیاد اهمیت بدهید، همواره سعی کنید برای کارهایی که میخواهید انجام دهید و به پایان برسانید یک بازه زمانی تعریف کنید، اینطور خودتان را مجاب می کنید در این بازه زمانی کار مورد نظر را به اتمام برسانید.