رفع اشکال تست

بعد از حل هر سری تست (چه تست آموزشی و چه تست ترکیبی) پاسخ نامه ی تشریحی را چک کنید، حتی برای تست هایی که درست حل کرده اید! این کار به شما کمک می کند که با راه حل های کوتاهتر، خلاقانه و تستی آشنا شوید. تست های غلط و نزده و نکته دار را نشان دار کنید و در دوران جمع بندی و مرور، مجددا به آن ها بازگردید. اگر لازم میبینید نکات تستها و پاسخ نامه ی تشریحی رو به خلاصه نویسی هایتان اضافه کنید.