ابتدا تمرکز یا درس خواندن؟

💎 برای بسیاری از داوطلبان کنکور  این سوال وجود دارد که وقتی تمرکز نداریم چه کارهایی کنیم تا بهتر درس بخوانیم؟!
درپاسخ به این سوال میشه به یک ضرب المثل کره ای اشاره کرد که "هروقت از راه رفتن خسته شدی،بدو" پس میشه گفت که برای آنکه تمرکزتان بیشتر شود،بیشتر درس بخوانید.
اما چرا؟
شما وقتی زیاد درس می خوانید، موضوعات جانبی کمتری دارید،درنتیجه علاوه براینکه فرصت بیشتری برای درس خواندن دارید، کیفیت مطالعه تان هم بیشتر می شود و تمرکز بیشتری هم دارید. به یادداشته باشید که ما معمولا در هنگام درس خواندن به موضوعاتی فکرمیکنیم که در زمانی که درس نمی خوانیم پیش می آیند.