کنترل افکار و احساسات منفی را بیاموزید

این یک باور روان‌شناختی است که اضطراب و نگرانی، ناشی از بروز افکار و احساسات منفی است. یعنی شما به مجموعه‌ای از قانون‌های ذهنی منفی معتقد و پایبند هستید که محصول این قوانین همه‌چیز می‌تواند باشد. مانند وسواس، افسردگی، نگرانی، اضطراب،.... برای مثال، اگر شما به اصل بی ارزش کردن استعدادهای خود معتقد باشید به‌طور مسلم به مرور زمان فردی افسرده خواهید شد و آن‌وقت، بهترین لحظات زندگیتان را تیره و تار می‌بینید. اگر شما مساله‌ای را بیش از اندازه بزرگ کنید، از کا‌ه‌ کوهی بسازید، امتحانی را بسیار مهم و سخت بپندارید و مردودی خود را یک فاجعه مصیبت‌بار بدانید، فردی مضطرب خواهید بود.
در یک جمله باید گفت که اضطراب محصول افکار منفی شما است. بنابراین برای کنترل افکار منفی به نکات ذیل توجه کنید:
1) سعی کنید گذشته شکست خورده خود را رها کنید: گذشته چیزی جز عبرت به ما نمی آموزد. برای حال و آینده خود برنامه‌ریزی جدی بکنید.
2) بپرهیزید از کسانی که آینده را بسیار وحشتناک‌ تعبیر و تفسیر می‌کنند: برای مثال، به شما می‌گویند اگر امسال در کنکور قبول نشوی، سرنوشت تو فنا خواهد بود، دیگر زندگی را باخته‌ای... در صورتی که با اختیار و اراده آهنین میتوان از هر موقعیت ضعیف، موقعیت‌های استثنایی ساخت. آینده خوب از آ ن اراده، تفکر مثبت و دوراندیشی شماست.
3) بیشتر به موفقیت‌ها بیندیشید: حتما گذشته شما آمیخته با پیروزی ها و موفقیت‌هایی بوده، آنها را ثبت کنید و هر از چندگاهی برای خود یادآوری کنید. حتی اگر به نظر کوچک باشند.
خود را با دیگران مقایسه نکنید و به دیگران هم اجازه ندهید این کار را بکنند والا احساس حقارت خواهید کرد و به دنبال آن اضطراب به سراغتان می‌آید.