پیش خوانی
هر وقت خواستید موضوعی را یاد بگیرید قبل از آن نسبت به آن دیدگاه کلی پیدا کنید. پیش‌خوانی به معنی مطالعه‌ی کامل و دقیق نیست بلکه به معنی مطالعه‌ی نکات مهم و تیترهای اصلی است. به طور مثال اگر قرار است در جلسه‌ی بعدی موضوعی تدریس شود یک نگاه کلی و اجمالی به آن موضوع بیندازید. این نگاه اجمالی سؤالاتی برای‌تان ایجاد خواهد کرد؛ به همین دلیل در کلاس فعالانه شرکت می‌کنید و در کلاس به دنبال پاسخ آن‌ها می‌گردید. این کار علاوه بر فعال بودن سر کلاس و دقت و تمرکز بیش‌تر هنگام تدریس چند حسن دیگر نیز دارد:👇👇👇

1. اعتمادبه‌نفس:

هنگامی که معلم در مورد موضوع تدریس سؤال می‌پرسد با اعتمادبه‌نفس به آن پاسخ می‌هید.


2. یادگیری سریع و تثبیت:

این کار به سرعت یادگیری شما کمک می‌کند و اگر این درس را برای بار دوم و سوم بخوانید در ذهن شما بهتر تثبیت می‌شود.


3. گسترش ذهن:

این پیش‌خوانی ذهن شما را بازتر می‌کند و فکر شما را پرورش می‌دهد و به شما انگیزه‌ی مضاعفی
برای مطالعه کردن میدهد.