بعد از هر اشتباه می‌تونی
به خودت لعنت بفرستی
بندازی گردن دیگران

حسرت بخوری
استعفا بدی و ادامه کار را رهاکنی
یا بجای همه این‌ها جبران کنی و با قدرت بیشتری ادامه بدی.
انتخاب با خودته رفیق.
وقتی هزار بار شکست خوردی واسه بار هزارو یکم پاشو و بگو من تسلیم نمیشم، این شکست من نبوده، شکست راهی بوده که انتخاب کردم، حالا یه راه دیگه انتخاب می‌کنم. از نو برنامه‌ریزی می‌کنم و مصمم به سمت هدفم میرم.
پس پاشو و واسه رویاهات بجنگ. آخر مسیرو هم بسپار به دستای قدرتمند خدا...
برات آرزوی قدرت میکنم...