استراحت‌ کردن مهم است:

✔️ وقتی خواب هستیم مغز ما حافظه‌های جدیدی را به وجود می‌آورد و مطالب خوانده‌شده را طبقه‌بندی می‌کند.

✔️ کم‌خوابی تأثیر خود را به صورت ناگهانی نشان نمی‌دهد بلکه ممکن است تأثیر منفی آن روی تمرکز حواس، عدم یادگیری و... خود را نشان دهد.

✔️ مراقب میزان خواب خود باشید، اگر هنگام خواب افکار مزاحم به سراغتان آمد با آن‌ها مقابله نکنید.

✔️ بعد از بیداری 15 دقیقه برای بازگشت به حالت طبیعی در نظر بگیرید و از شستن دست و صورت و خوردن یا آشامیدن برای تسریع در بازگشت به حالت طبیعی استفاده کنید.