یکی از مهم ترین دلایل حواس پرتی، پرش افکار، استرس و سایر مشکلات هیجانی چیست؟

پاسخ 👈 فرار از افکار

🎗 هرچه قدر با افکار خود وارد جنگ بشویم و سعی کنیم از دست آن ها فرار کنیم و خلاص بشیم؛ اون افکار مزاحم و استرس زا بیشتر به سراغ ما می آیند. هر چه بیشتر سعی کنیم افکار مزاحم را سرکوب کنیم و بهشون فکر نکنیم؛ بازهم فراوانی افکار مزاحم بیشتر و بیشتر می شود.
🤔 پس چکار باید بکنیم تا بتوانیم افکار و هیجان های خودمون را مدیریت کنیم؟

🎗"پذیرش" بهترین وضعیت روانشناختی است. یادتون باشه ذهن خودتون رو مثل یک اتوبان یا آبشار ببینید که دائما و به صورت پیوسته افکار مختلف مثل ماشین ها یا آب روان آبشار وارد می شوند و جاری هستند. شما نمی توانید جلوی ذهن را بگیرید که به هیچ چیز فکر نکند چون که کارکرد اصلی ذهن همین تفکر است. بنابرین با جملاتی مانند " من نباید به این مسئله فکر کنم" یا " از ذهنم خارج شو" یا " این چه فکراییه از ذهنم برین بیرون" و .... دست بردارین و اجازه بدین افکار در ذهن شما سرازیر بشن.


🎗 با آرامش افکار را بپذیرین و اجازه دهید بیان و بروند. فقط شما به افکارتان نگاه کنید و با آن ها درگیر نشوید. یادتون باشه این افکار فقط یک فکر هستند نه واقعیت. هر چیزی که ما بهش فکر میکنیم تبدیل به واقعیت نمیشه. اجازه بدین افکار به ذهن تان وارد شوند و شما فقط آن ها را مشاهده کنید دقیقا مانند یک ناظر. بعد از پذیرش افکارتان، زمان هایی می توانید این افکار را مورد چالش قرار دهید و از خود بپرسین که آیا فکر کردن به این افکار فایده ای دارد یا نه؟ چقدر این افکار در این زمان کارایی دارد؟  زمانی که در مطالعه افکار به سراغ تان می آیند آن ها را یادداشت کنید و بعدا به آن ها بپردازید. اما یادتان باشد که اولین قدم در مدیریت ذهن، پذیرش افکار است و قدم بعدی به چالش کشیدن آن ها.

🎗 به طور خلاصه:
۱.مشاهده افکار و پذیرش
۲. با افکار درگیر نشوید و سعی نکنید سرکوب کنید
۳. افکارتان را یادداشت کنید
۴. آن ها را به چالش بکشید و کاربرد آن ها را بررسی کنید
۵. اگر مشکل واقعی در زندگی روزمره ذهن تان را مشغول کرده بود حتما سعی کنید درباره آن تصمیمی بگیرید و مشکل را حل کنید.