🔸ساعت مطالعه بستگی به دوتا پارامتر داره:✅کیفیت✅کمیت

🔸اگه ساعت مطالعه زیاد باشه ولی با کیفیت پایین فایده ای نداره مثلا ۱۳ ساعت بخونی اما اونقد کیفیتش پایین باشه که به اندازه ۶ ساعت هم ارزش نداشته باشه چه فایده پس موقع درس خوندن فقط به کمیت اهمیت ندید کیفیت کارتون رو هم ببرید بالا. برای هدف که تعیین کردید با جون و دل تلاش کنید.💪