نگاهی به عوامل پیشرفت در آزمون‌ها

یکی از سؤالات متداول دانش‌آموزان این است که چرا با وجود ساعت مطالعه‌ی بالا و خواندن همه‌ی درس‌ها، نتیجه‌ی نهایی با میزان هدف‌گذاری منطبق نیست. راهکارهای زیادی وجود دارد.

1️-با علاقه و حوصله درس بخوانید و درس‌ها را فقط به خاطر به اتمام رساندن برنامه مطالعه نکنید.

2️-هنگام مطالعه تمرکزتان را بر همان درس و مبحث معطوف کنید.

3️-نکات مهم درسی را خلاصه‌برداری و یادداشت‌برداری کنید.

4️-مرور را فراموش نکنید. اکثر دانش‌آموزان بر این باورند که خواندن دوباره‌ی درس‌ها و مرور مجدد لازم نیست. به خاطر داشته باشید که دوره کردن درس‌ها از یادگیری اولیه مهم‌تر است.

تکرار مباحث باعث تثبیت مطالب در ذهن و درنهایت منجر به تسلط بر مبحث می‌شود. سه زمان اصلی مرور را فراموش نکنید:

📌آخر هفته: تمام مطالبی که در طول یک هفته مطالعه شده است.

📌دو روز قبل از آزمون:‌ مرور تمام مطالبی که در طول دو هفته خوانده‌اید.

⚠️نکته خیلی مهم
در درس‌هایی که در آن نقاط‌ ضعف دارید، فورا منتظر نتیجه‌ی کار نباشید. مطالعه کنید، تست بزنید و صبور باشید