راه حل هایی برای کاهش اشتباه محاسباتی :

*  تو حل یک مسئله اعداد و راه حلهارو منظم وپشت سر هم و به ترتیب بنویس 

* از یک فضای مشخص برای نوشتن راه حل استفاده کن و از پراکنده نویسی خودداری کن

* سعی کن راه حلها رو افقی بنویسی

* بزرگ بزرگ ننویس!
 
* عددها رو با دقت بخون مثلا 12 رو 21 نخون

*قبل از انجام چهار عمل اصلی ریاضی مطمئن شو که داری عمل درست و انجام میدی که بعد امتحان نگی همرو درست رفتم فقط به جای جمع ، ضرب کردم!

*هر جا به جدول ضرب نیاز داشتی دقت کن. شده تست کنکور و داوطلبی اشتباه کرده چون 7 هشتا رو نوشته 54!!
 
*بعد از اتمام راه حل و رسیدن به جواب
دنبال سوتی محاسباتی بگرد!فرض کن برگه ی رقیبتو بت دادن گفتن غلطاشو دربیار !!