چگونه کارایی مطالب حفظی را بهترکنیم؟

🔘روش های مختلفی برای افزایش بازده و کارایی آموزش وجود دارد.
ازبین این روش ها می توان به شخصی سازی مطلب و ارتباط دادن آن ها با تجربیات فردی،شبیه سازی و داستان گویی اشاره کرد.


درمواردی که موضوع درسی معنای خاصی ندارد و فقط بایدحفظ شود،چه باید کرد؟
حل این معضل آموزشی کار ساده ای نیست، اما روش هایی هم برای تبدیل کردن آن به اینکه بتوان آن را آسان تر حفظ کرد وجود دارد که براساس ذائقه می توانید از این روش ها استفاده کنید.

💠 روش شعرخوانی:
گاهی برای حفظ مطالبی که نمی توان درک عمیقی از آن ها داشت می توان از شعر و قافیه استفاده کرده و آن ها را به خاطر سپرد. دراین روش با استفاده از مفاهیم درسی شعری ساخته می شود که حفظ آن ساده تر است.


💠روش موقعیتی:
برای حفظ کردن مکان های مختلف گاهی می توان از روش موقعیتی و تشابه آن ها با مکان های شناخته شده تر استفاده کرد. برای مثال در حیاط پشتی خانه ی شما ممکن است یک درخت سیب وجود داشته و یک راه شنی. ازهرکدام ازاین موارد یا موارد دیگری که می توانید در ذهن خود نگه دارید می توانید به عنوان نماینده ی یک شهر یا مکان واقعی دیگر استفاده کنید. ارتباط بین این ها ممکن است شامل شباهت ظاهری یا تلفظی با یکدیگرباشد.


💠روش ارتباطی:
دراین روش مطالب بی ربط و کم معنی به شکلی (معمولاظاهری) با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. به عنوان مثال اگر قرار است فهرست((رادیو،پرستار،صدف))را به خاطر بسپارید، یکی از راه هایش تصور کردن است مثلا می توانید در ذهنتان پرستاری را تجسم کنید که همیشه به رادیو گوش میدهد و به جای کفش هایش صدف درپا دارد.


💠روش سرنام سازی:
یکی از روش هایی که بیشترتان هم با آن آشنایی دارید این روش هست که با حروف نخست کلمات، کلمه ی منحصربه فرددیگری ساخته می شود که حفظ آن آسانتر است و در زمان لازم به کلمات اصلی تبدیل می شود.


💠روش حروف نخست:
این روش روشی هست با کمی تشابه به روش قبلی اما زیاد هم پیشنهاد نمی شود. برای مثال حفظ فهرست((رادیو،پرستاروصدف))می توان ازساخت عبارت هرچند بی معنای((رایحه ی صدای پرستوها))استفاده کرد که حرف نخست هر کدان از آن ها با حروف اول فهرست ما هم خوانی دارد.


💠آوازها:
گاهی آوازها و موسیقی های معروفی که یک ریتم قوی دارند می توانند در فراگیری موارد و هم خوانی آن ها با یکدیگر کمک کنند.