مدیریت زمان در آزمون های تستی و تشریحی

مهارت های مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون را به تدریج افزایش دهید.

مسلط شدن برای مدیریت زمان در جلسه ی آزمون، مهارتی نیست که در یک یا دو آزمون به کمال برسد. باید قبل از هر آزمون و برای هر آزمون خوب فکر کنید وبا توجه به میزان آمادگی خود هدف گذاری کنید، نقشه ی ذهنی طراحی کنید و سپس بارها و بارها روش های مدیریت آزمون را بررسی و اجرا کنید تا به تدریج در مدیریت زمان مسلط شوید. مدیریت زمان یکی از مهارت ها ی مهم فراشناختی است که در روند آزمون فرا می گیرید و بعدها می توانید برای مدیریت زمان در سایر عرصه های زندگی تان نیز از آن ها بهره بگیرید .

👈شباهت ها و تفاوت های مدیریت زمان در امتحانات کلاسی و آزمون های جامع تستی

در امتحانات کلاسی زمان در نظر گرفته شده برای امتحان ، بیشتر از آزمون های جامع تستی است. تعداد سوال ها نیز کمتر از آزمون های جامع چند گزینه ای است. بنابراین می توانید در ابتدای آزمون همه ی سوال ها را یک بار به صورت گذرا مطالعه کنید و تصمیم بگیرید پاسخ گویی به کدام سوال ها را در اولویت قرار دهید. در آزمون های جامع تستی اگر بخواهید همه ی سوال ها را یک بار بخوانید وقت را از دست خواهید داد اما در امتحانات کلاسی می توانید این کار را انجام دهید زیرا زمان امتحانات مدرسه ای معمولا بیشتر است.

بهتر است ابتدا سوال هایی که برایتان ساده تر هستند را انتخاب کنید و به آن ها پاسخ دهید و سپس به سراغ سوال های زمان بر تر و دشوارتر بروید.

یک ویژگی دیگر که مدیریت زمان در آزمون های کلاسی را در مقایسه با آزمون های جامع تستی ساده تر می کند این است که در آزمون های کلاسی قرار نیست بین چند درس مختلف زمان را تقسیم کنید و فقط باید روی یک درس و سوال های همان درس تمرکز کنید در صورتی که در آزمون های جامع قرار است زمان را بین درس های مختلف و سوال های مختلف تقسیم کنید. در آزمون های مدرسه، زمان را روی سوال های یک درس تقسیم خواهید کرد.