محیط مناسب مطالعه

▪️یک محیط مطالعه مناسب ، انگیزه و اشتیاق لازم برای درس خواندن را باید داشته باشد.محیطی که بی نظمی و شلوغی فراون داشته باشد و شرایط یک محیط مناسب را نداشته ؛ میتواند باعث افت بازدهی مطالعه شما شود.
مکان مطالعه باید حداقل درموارد زیر دارای استاندارد باشد

صندلی راحت:
صندلی راحت، صندلی ایست که بدن شما را اذیت نکند و درآن احساس راحتی کنید و بتوانید حداقل ۱ ساعت بدون مشکل روی آن بنشینید،اگر غیر این باشد و شما پس از چند دقیقه نشستن روی آن دچار ناراحتی بدنی بشوید باید صندلی خود را عوض کنید

میز مطالعه مرتب:
طی تحقیقی که در یکی از مدارس ژاپن انجام شد دانش آموزانی که در محیط منظم مطالعه میکردند مطالب را راحت تر از دانش آموزانی که در محیط های غیر منظم مطالعه میکردند به ذهن فراخواندند،پس می توانیم بدانیم که چقدر مرتب بودن محیط در کیفیت مطالعه ما اهمیت دارد.

دما و تهویه مناسب:
محیط مطالعه باید تهویه خوبی داشته باشد،اگر تهویه خوبی نداشته باشید پس از مدتی سر درد به سراغ شما می آید و درس خواندن برایتان دشوار می شود، و  منظور از دمای مناسب دمایی هست که نه زیاد گرم و نه زیاد سرد است. دما باید جوری باشد که ذهن شما به سمت اینکه دما را مناسب کنید نرود.

نور مناسب:
 مکان مطالعه شما باید دارای یک نور مناسب باشد بهتر است از نور زرد به جای نور سفید استفاده کنید.