تحلیل آزمون از اهمیت بالایی برخوردار است.

🔘تحلیل آزمون بشما کمک میکند که اشتباهات علمی و عملکردی خودتون رو پیدا کنین و تا آزمون بعدی اون اشتباهات رو رو رفع کنین و پیشرفت خودتون رو نسبت به آزمون قبل بسنجین و ببینین چه اشتباهاتی داشتین تا راه حلی کسب کنین که اون اشتباهات برطرف بشه تا نتیجه آزمون شما رو به پیشرفت باشه


🔘 برگه تحلیل آزمون ؛که  چگونه آزمونمون رو به طورحرفه ای تحلیل کنیم
درابتدا چه نوع ضعفی در این آزمون داشتین ایا عدم تسلط یا عدم کم تسلطی بوده؟ یک مطلب رو اصلا نخوندین یا یک مبحث رو اصلامطالعه نداشتین و بدون مطالعه رفتین سر آزمون؟ایا فراموشی مطلب بوده؟


✔️زمانی فراموشی مطلب رخ میده که ما مرورهامون در زمان های درست نباشه روز هفتم روز سیزدهم یعنی روز قبل آزمون و زمان های مرورمون باعث میشه که ما مطلب رو فراموش نکنیم


✔️بی دقتی در سوال ، بی دقتی در گزینه  کمبود زمان به این دلیل هست که شما در زمان مطالعه تون تست کم و تیپ تست کم حل کردین وهمچنین زماندار تست نزدین فقط  مطالعه کردین و به گزینه ها توجه نکردین که در پاسخبرگ واردش کنین بعضی وقت ها در ازمون جواب سوال به عدد 2 میرسه و شما گزینه 2 رو انتخاب میکنین درصورتی که عدد 2 درگزینه 3 بوده این میشه بی دقتی در گزینه


✔️بی دقتی درسوالم مربوط میشه به اینکه به افعال دقت نمیکنین به نمی باشد به نیست انتهایی دقت نمیکنین به بیان طراح دقت نمیکنین و باعث میشه که مشکلات پیش میاد


✔️تست عدم تمرکز هم راه حل هایی داره یکی از روش ها اینکه شما توی خونه بعضی مواقع درهنگام تست زنی  یه فضای آشفته برای خودتون درست کنین عادت کنین که سر جلسه کنکور هر اتفاقی پیش بیاد شما باید یادبگیرین اگر روز کنکورکنارشما بمب هم ترکید البته اگر بشما آسیب نزد بتونید حتما ادامه آزمون رو دنبال کنین.