اشتباهات رایج داوطلبان در آزمون

💠نداشتن خواب کافی شب قبل آزمون و بیدار ماندن برای درس خواندن:
 بعضی ازدانش‌آموزان برای کسب رتبه و تراز بهتر تاپاسی ازشب درس می‌خوانند و در جلسه‌ی آزمون تمرکز حواس کافی ندارند و این نکته توصیه می‌شود که هنگام آزمون دادن تا دیروقت بیدار نمانید.

 💠رعایت نکردن تکنیک ضربدر و منها: هنگام پاسخ‌گویی، سؤالات ساده و دشوار را علامت‌گذاری کنید تا به مدیریت زمان دست یابید و زمان تعیین‌شده را از دست ندهید.

 💠آرامش نداشتن در جلسه‌ی آزمون: باید طوری برنامه ریزی کنید که هرچیزی را که باعث ایجاد اضطراب درشما میشود را کنترل کنید.مثلا دیر رسیدن به آزمون

💠درست نخواندن صورت سؤال: تند و سریع خواندن صورت سؤال هیچ کمکی به شما نمی‌کند فقط باعث این می‌شود تا مفهوم  سؤال را ندانید و از انتخاب گزینه درست عاجز بمانید.

💠ذهنی حل کردن سؤال‌های محاسباتی: به هیچ وجه توصیه نمی‌شود که فرمول‌ها را ذهنی حل کنید. آن‌ها را بنویسید تا بتوانید تمرکز و تسلط کافی بر روی سؤال‌ها داشته باشید. درواقع بیش‌ترین اشتباهات رایج دانش‌آموزان اشتباه محاسباتی است که با تکرار و حل تست فراوان تا حدود زیادی کم می‌شود.

💠حدسی جواب دادن سؤالات: دانش‌آموزانی که بین گزینه ها شک دارند بهتر است که به آن سؤال جواب ندهند.

 💠 تمیز پاک نکردن گزینه‌ی نادرست: حتماً با پاک‌کن مناسب جای گزینه‌ای را که می‌خواهید پاک کنید درست تمیز شود تا پاسخ برگتان درست تصحیح شود