زمان را از دست ندهید

اصل اساسی و مهمی که همه‌ی دانش‌آموزان به‌خصوص کنکوری‌ها باید رعایت کنند این است که مطالب را در زمان مناسب خودشان مطالعه کرده و جمع‌بندی کنند. اکنون که یک نیم‌سال از سال تحصیلی در حال اتمام است باید بهره‌ی لازم را از این زمان ببرید.

جمع‌بندی مطالب نیم‌سال اول مهم‌ترین کار در این بازه است. عده‌ای از دانش‌آموزان تصور می‌کنند هنوز وقت برای جبران دارند و جمع‌بندی را به نوروز و بعد از پایان مدارس و امتحانات نیم‌سال دوم موکول می‌کنند، در حالی که این تفکر درست نیست و ایام نوروز و بعد از آن، زمان مرور و جمع‌بندی مطالب پایه و نیم‌سال دوم است. هیچ گاه نباید کار امروز را به فردا انداخت.

شما کنکوری‌ها زمان دارید تا از آن به بهترین نحو استفاده کنید و مطالب نیم‌سال اول را با خیالی آسوده مرور و جمع‌بندی کنید تا با تمام توان نیم‌سال دوم را آغاز کنید.