داشتن تنوع مطالعاتی در طول روز مهمه؟

تنوع مطالعاتی در برنامه مطالعاتی سبب می شود دروس برای شما بیشتر مرور شوند.
برای مثال اگر درس ریاضی را فقط در روزهای جمعه مطالعه کنید تا هفته آینده این درس مرور نخواهد شد، اما اگر هر روز دروس متفاوتی را در برنامه مطالعاتی خود قرار دهید دفعات مرور شما بالاتر خواهد رفت و دروس برای شما تکرار خواهند شد.

نکته مهم دیگری که باید به آن دقت داشت این است که در آزمون سراسری دروس نیز متنوع هستند و شما نیاز به آمادگی تمامی قسمت های ذهن خود دارید، بنابراین اگر در طول روز تنوع در دروس خود داشته باشید می توانید ذهن خود را برای جلسه آزمون سراسری تقویت نمایید.

بنابراین، تنوع مطالعاتی را برای جلوگیری از خستگی ذهن و افزایش کیفیت مطالعه خود رعایت کنید تا بتوانید با مرور بیشتر مطالب در طول هفته، به تثبیت آنها کمک کنید و در آزمون سراسری به موفقیت دست پیدا کنید.