خلاصه نویسی درس ریاضی

👈👈برای خلاصه برداری درس ریاضی چکار کنیم؟


🔴گام اول: برای خلاصه نویسی درس ریاضی باید فرمول‌ها و قواعد همچنین  رسم نمودارهای لازم را یادداشت کنیم  و هر مبحث را به طور جداگانه طبقه بندی نماییم.

🔴گام دوم :برای هر مورد یک مثال یادداشت کنیم  .

‼️تذکر: چون اغلب قواعد، گاهی به وسیله موارد استثنایی و تبصره‌ها نقض می‌شود، این نکات خلاف قاعده نیز باید یادداشت شود. در واقع، اهمیت استثناها خیلی بیشتر است و عموما، سوالات مهم و اساسی در امتحانات دانشگاه‌ها و کنکور از میان این مطالب استخراج می‌گردد.

🔱در ضمن پاسخگویی به سوالات ریاضی مستلزم تکرار و تمرین زیاد است .