کارها را گام به گام انجام دهید: حتما شما هم این ضرب المثل را شنیده اید که سنگ بزرگ نشانه نزدن است. خیلی اوقات کارها به خاطر بزرگ بودن و هول انگیز بودن به بعداً موکول می شود. اما اگر بتوانید کارهای بزرگ را به بخش های کوچک تقسیم کنید می توانید این کارها را سریعتر انجام دهید و اجرای همین کارهای کوچک ضمن روحیه و انگیزه دادن به شما باعث میشه اون کار بزرگ و هول انگیز بزودی به پایان برسه، مثلا فرض کنید دوست دارید یه کتاب بنویسید اما فرصت کافی ندارید، اما اگر تصمیم بگیرید هر شب تنها چند صفحه بنویسید بعد از مدتی می بینید کتاب شما آماده چاپ شده.