موضوعاتی که باید درباره یادداشت برداری بدانیم

1-اشتباه نگیرید
اشتباهی که برخی دانش‌آموزان در مورد یادداشت‌برداری انجام می‌دهند این است که یادداشت‌برداری را با رونویسی یا کپی برداری اشتباه می‌گیرند.


2-طراح خوبی باشید
در حین یادداشت‌برداری طراحی و نوع نوشتار و نحوه‌ی چیدمان مطالب به نویسنده بستگی دارد و بهتر است متن را به گونه‌ای دلخواه و متنوع طراحی کنید.

3-دسته‌بندی کنید
مطالب را بر اساس منبع و فرمول و تاریخ و لغات و... دسته‌بندی کنید. دسته‌بندی و طبقه‌بندی مطالب علاوه بر این‌که به تفهیم مطلب کمک می‌کند باعث درک آسان‌تر مطلب می‌شود.

4-جایگزین مناسب
یادداشت‌برداری باید به نحوی باشد که بتواند جایگزین مناسبی برای منبع اصلی باشد؛ به طوری که حتی در نبودِ منبع اصلی با تکیه بر آموخته‌های خود و مرور یادداشت‌برداری‌ها بتوانید مطلب را مرور کنید.

5-ویراستار خوبی باشید
کار یادداشت‌برداری با یک بار یادداشت کردن تمام نمی‌شود، بلکه شروع کار بعد از یادداشت‌برداری است. هر مطلبی را که یادداشت‌ می‌کنید باید حداقل یک بار در فاصله‌ی زمانی چند روز بعد ویرایش کنید و نکات جدیدی به آن اضافه کنید یا نوشته‌های قبلی را تغییر دهید.

6-خلاق باشید
در یادداشت‌برداری خلاقانه عمل کنید و از خلاقیت‌های ذهنی که باعث آسان‌تر شدن درک مطلب می‌شود استفاده کنید. این خلاقیت می‌تواند سرودن یک بیت شعر، ساخت کلمه، نقاشی یا کاریکاتور باشد.

7-زبان خودتان حلال مشکلات است
بهترین متن برای یادداشت‌برداری متنی است که به زبان خود و با کلمات قابل فهم و خودمانی بنویسید.