گاهی وقتا به‌ یاد بیار کجای زندگیتی،
گاهی وقتا به یاد بیار چقدر زحمت کشیدی تا به اینجا برسی‌... به یاد بیار چه قول‌هایی دادی به خودت،قرار بود تو چه جایگاهی وایستی؟
ممکن خیلی‌ها منصرفت کنن ولی هدفمند باش
همیشه میگن اگه ارزوی چیزی تو دلته بدون خدا لیاقت رسیدن به اون رو بهت داده...
گام هایت را هر روز استوار تر از روز قبل بردار.....
تو اسطوره‌ی تمام قصه‌هایت خواهی شد...
شک نکن😊