راهکار مشکل عدم زمان تست زنی برای بچه های دوازدهم

🔹برنامه مطالعاتیت رو دقیق انجام بده، هرروز ساعت مطالعه و تعداد تستت رو یادداشت  کن و سعی  کن روز بعد این تعداد رو مقداری افزایش بدهی .

🔸باید به صورت حجمی- زمانی مطالعه کنی.

🔹در این حالت در زمان مشخص تعداد صفحات و تستی رو که می خواهی مطالعه کنی ،تعیین می کنی.

🔸نوشتن خلاصه نویسی علاوه بر ایجاد تمرکز در حین مطالعه، سبب می شه درسا در مدت زمان کمتری مرور بشن، (در واقع خلاصه نویسی صرفه جویی در زمانت هستش)

🔹مرور رو فراموش نکن. در این حالت زمانت در واحد مطالعه جدید به خوندن تمامی مطالب دسای گذشته نمی گذره و شما میتونی از مباحث تست بزنی.