با خودت تکرار کن
«امروز چون جواهری در انگشتر زندگی می درخشم و متعهد می گردم زیباترین و بی نظیر ترین موجود خود باشم.»

🌹 خداوندا سپاسگزارم 🌹