💡💡💡راهکار هایی برای بهبود بازدهی مطالعه💡💡💡

📔هنگامی که می‌خواهید کتابی را مطالعه کنید یکی از بهترین شیوه‌های مطالعه مفید و موثر، پیاده کردن روش ده مرحله‌ای مطالعه است که با انجام تک تک مراحل، کمک بسیاری در یادگیری و تثبیت مطالب در ذهن شما می‌نماید.
در مواجه با یک مطلب جدید از کتاب مراحل زیر را روی آن اجرا کنید:


📑 1- تخمین و هدفگذاری:

یعنی مشخص کنید که در چه بازه زمانی چه تعداد صفحاتی را مطالعه خواهید کرد.

📑 2- تخلیه ذهنی:

یعنی هر آنچه از قبل در مورد آن موضوع، به خاطر دارید بر روی کاغذ منتقل کنید حتی اگر در مورد صحت آن تردید دارید.

📑 3- مطالعه اجمالی:

به طور اجمالی و سریع صفحات را ورق بزنید و به فهرست، عناوین، سوالات، تصاویر و خطوط پر رنگ شده توجه کنید.

📑 4- طرح سوال:

در مورد مطالبی که از نظر گذراندید، سوال طرح کنید تا با نگاهی کنجکاوانه و جستجو گرانه آماده‌ی خواندن شوید.

📑 5- خواندن فعال برای پیدا کردن جواب سوالات:

در این مرحله شروع به خواندن کتاب کنید. کتاب را عمیق و دقیق بخوانید و به دنبال پیدا کردن جواب سؤالات آخر فصل یا سؤالاتی که درذهن خود دارید، باشید.

📑 6- تجزیه، تحلیل و تفهیم:

سعی کنید تمام مطالب کتاب را کاملاً متوجه شده و به حافظه خود منتقل کنید بعضی از قسمت‌ها نیاز به تحلیل بیشتری دارد تا شما بتوانید مفهوم آن‌ها را درک کنید.

📑 7- یادداشت برداری:

آنچه راکه یادگرفته‌اید از حافظه خود بر روی کاغذ بیاورید و خلاصه آن‌ها را مکتوب کنید.

📑 8- مرور و بازبینی:

متن خلاصه‌شده و متن اصلی را مجدداً بخوانید و متن خلاصه‌شده را بازبینی و اصلاح نمایید.

📑 9- تعریف:

مطالبی را که یاد گرفته‌اید حتی‌المقدور با صدای بلند برای خود یا دیگران تعریف کنید.

📑 10- تجسم:

چشمتان را ببندید و مطالب خوانده شده را در ذهن خود مجسم کنید.