برنامه ریزی درسی:
 
☑️سعی کنید که حداقل در هرروز سه درس اختصاصی و دو درس عمومی را در برنامه خود بگنجانید،البته روزی که کلاس ندارید.
☑️درسی زیست شناسی را بدلیل حیاتی بودن آن هرروز مطالعه کنید.


☑️حتما زیست را در تایمی ثابت گذاشته ،خصوصا اولین درس در اول صبح بهتراست.
☑️هیچگاه دو درس حفظی-مفهومی و یا دو درس مسئله ای را پشت سر هم نخوانید.


☑️بطور مثال زیست و شیمی را در تایم صبح خود باهم نخوانید.یکی را صبح و یکی را عصر.
☑️هنگامی که ساعت مطالعه خود را افزایش دادید بهتر است تایم صبح دو درس اختصاصی و تایم ظهر و تایم شب هرکدام یک درس اختصاصی را بخوانید.


☑️بعد از هر درس اختصاصی بهتر است یک درس عمومی خوانده شود.
☑️قطعا تایم کوتاهی از اخر روز را به حفظ لغات زبان اختصاص بدهید.


☑️تایم درس عمومی در صبح را با درسی شروع کنید که به آن علاقه دارید.
☑️در طی دو تا سه هفته درس خواندن باید به این پی ببرید که دو درس ریاضی یا فیزیک را در چه تایمی بهتر میفهمید.صبح یا ظهر و یا شب...


☑️در گنجاندن دروس در یک برنامه درسی روزانه نه زیاد تنوع به خرج دهید و نه تک درس باشد.خصوصا در مورد اختصاصی ها.
☑️هنگام خواندن دروس حفظی(ادبیات-دینی-زبان-زیست-بخش هایی از شیمی) هیچگاه! گوشی خود را حتی در نزدیکی خود نگذارید.


☑️حتما ساعت مطالعه خود را در یک دفتر ثبت کنید.