برنامه ریزی و مشاوره کنکور

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «برنامه ریزی» ثبت شده است

یاد بگیرید که برنامه ریزی کنید.

یاد بگیرید که برنامه ریزی کنید.

آشفتگی ، بی نظمی و عدم سازمان دهی در کارها و برنامه ها می تواند تولید استرس کرده ،
ادامه مطلب...
محمد درویشی

راه حل افزایش مهارت تست زنی

راه حل افزایش مهارت تست زنی

 ✴️دسته بندی تست ها

1-سعی کنید تست هایی که برای یادگیری و سرعت انتخاب می کنید متفاوت باشد
در غیر این صورت امکان تسلط ،صفر می شود.
ادامه مطلب...
محمد درویشی

روش برنامه ریزی اصولی

برنامه ریزی درسی:
 
☑️سعی کنید که حداقل در هرروز سه درس اختصاصی و دو درس عمومی را در برنامه خود بگنجانید،البته روزی که کلاس ندارید.
☑️درسی زیست شناسی را بدلیل حیاتی بودن آن هرروز مطالعه کنید.

ادامه مطلب...
محمد درویشی