چه اندازه و چند مرحله تست بزنیم؟

خیلی از داوطلبان میخواهند بدانند برای یک درس چند تست کافی است؟

جواب این سوال برای هر داوطلب متفاوت است ولی رعایت نکته های زیر در این مورد راهگشا خواهد بود:

1-اگر مبحثی بیش از ۱۰۰ تست داشته باشد به جای حل یکباره بهتر است آن را به چند قسمت تقسیم کنیم و پاسخ دهیم. حل ۱۰۰ تست با فاصله زمانی موثر تر از حل ۳۰۰ تست در یک نوبت است.


2- پاسخ های خود را در همان کتاب وارد نکنید، کتاب را تمیز نگه دارید تا در صورت لزوم بتوانید تست های قبلی را حل کنید.تست های کنکور یکبار مصرف نیستند.


3-در دروس تمرینی و مفهومی لازم است ۱۰ درصد از تست های هر موضوع را به عنوان نمونه و مثال، بدون زمانبندی حل کنیم.سپس پاسخ آنها را به دقت بخوانیم و دانش خود را کامل تر کنیم. بدین ترتیب با شکل های تستی مطالب هم آشنا می شویم. هدف از این کار فقط یادگیری بیشتر با تست است.


4-پس از حل تست های نمونه تست های متنوعی از هر موضوع را انتخاب کنید و در بسته های ۲۵ تا ۳۰ تایی قرار دهید.تست های مشابه را در یک دسته قرار ندهید و در سایر دسته ها پخش کنید.


5-برای پاسخ به اولین دسته، زمانی برای خود در نظر نگیرید.بعد از زدن تست ها،اشکالات خود را برطرف کنید.همه پاسخها حتی تست هایی که جواب صحیح داده اید با دقت مطالعه و بررسی کنید.شاید پاسخنامه راه حل کوتاه تر و مناسب تر ارائه کرده باشد.در اینصورت آن راه حل را جایگزین راه حل خود کنید.


7-دسته های بعدی تست را یکبار مطابق زمان استاندارد کنکور حل کرده و پس از تمام شدن مهلت سوال های حل نشده را بدون در نظر گرفتن وقت،حل کنید.با این تکنیک میتوانید سرعت عمل خود را افزایش دهید.اشتباهات خود را پیدا کرده و علامت بزنید تا در آینده مجدد حل کنید.


8-حل تست را تا رسیدن به نمره حد نصاب ۷۰ تا ۹۰ درصد ادامه دهید.برای هر موضوع،تا اندازه ای تست بزنید که احساس کنید به خوبی یاد گرفته اید؛هر چند که همه تست ها حل نشده باشند.در این مرحله نباید در حل تست دچار افراط شوید.افراط در تست زنی باعث،اتلاف وقت میشود و پیشرفت شما را در سایر دروس کند میکند.


9-اگر نمره اولین دسته از تست ها کمتر از ۶۵ تا ۷۰ درصد باشد،تست زدن را متوقف میکنیم.در این حالت ادامه حل تست بی فایده است و پیشرفتی در کار نخواهد بود.باید دوباره برگردیم درس را کامل تر و دقیق تر از قبل بخوانیم.کسانی که درس را خوب نمیخوانند و به سراغ تست ها میروند عملا وقت بیشتری را از دست میدهند.


10-اگر به دلیل کمبود وقت نتوانستیم همه تست های یک درس را به طور کامل حل کنیم،جای نگرانی نیست.چون میتوان در آینده به مناسبت های گوناگون مانند امتحانات مدرسه،بخشی دیگر از تست های باقیمانده را حل و کار قبلی را کامل تر کنیم.به این طریق همزمان درس مربوطه،دوره میشود و یادگیری ما هم بصورت پلکانی افزایش می یابد.