اهمیت چند از ده و هدفگذاری:

یکی از مشکلاتی که حدود 85 درصد دانش آموزان و نه تنها دانش آموزان بلکه افراد جامعه با آن روبرو هستند  قاعده هدفگذاری است. یعنی دانش آموز نمی داند که چطوری باید با هدفگذاری که انواعی دارد و در اینجا فقط به بررسی یک نوع آن (چند از ده) می پردازیم، به موفقیت برسد.
ساختار مطالعاتی و برنامه ریزی خود را براساس توانایی خود (فراشناخت) تنظیم وعملیاتی کنید. برای توضیح هدفگذاری ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که چه کنیم که تراز ودرصد افزایش پیدا کند؟
برای هدفگذاری چند از ده بایستی بعد از آزمون با مشاهده کارنامه آزمون وکارنامه هدفگذاری، روی دو درس که چند از ده کمتری نسبت به سایر دروس دارد هدف گذاری کنید. با انتخاب دو درس و براساس توانایی شخصی و توان مطالعاتی عدد چند از 10 را نوشته وبرای رسیدن به عدد در نظر گرفته، باید ساعات مطالعه را افزایش دهیم وبرای افزایش ساعات مطالعه باید به دفتر برنامه ریزی مراجعه و در دفتر برنامه ریزی به سراغ پیمانه ها برویم و مطالعه پیمانه هارا اجرایی وساعات مطالعه را در دفتر برنامه ریزی یادداشت کنیم. با انجام این روند به هدفگذاری ای که مدنظر هست می رسیم.