عادت‌های غلط در مطالعه چیست؟

برای کسب یک رتبه‌ی خوب، فقط زیاد بودن ساعت مطالعه کافی نیست بلکه باید خوب درس بخونید.
قدم اول برای خوب درس خوندن، تمرکز داشتن موقع مطالعه است و بهترین راه برای افزایش تمرکز، پرهیز از کارهاییه که باعث از بین رفتن تمرکز می‌شن.
مثل:
•دراز کشیدن موقع درس خوندن. چون دراز کشیدن باعث کسل شدن و سنگین شدن چشم‌ها و در نهایت خوابیدن می‌شه.

•راه رفتن موقع درس خوندن. موقع راه رفتن همه کاری می¬شه کرد به جز تمرکز کردن برای درس خوندن! حتی گاهی اوقات دانش‌آموزانی که راه می¬رفتند و درس می¬خوندند با میز و صندلی برخورد کردن!

•موبایل! هر چقدر هم خودتون رو کنترل کنید، دم دست بودن موبایل موقع مطالعه، باعث پرت شدن حواس و اتلاف وقت میشه.

•برای داشتن مطالعه‌ای با کیفیت، موقعی که خسته‌اید، چند دقیقه استراحت کنید و وقتی که سرحال شدید، دوباره درس خوندن رو شروع کنید.

•رابطه‌ی آهنگ (حتی از نوع بدون کلام) با تمرکز، مثل رابطه‌ی سنگ با شیشه است. تا جایی که میتونید موقع درس خوندن از این عادت ناپسند دوری کنید.