چند راهکاربرای کاهش خستگی هنگام مطالعه    :
🌺مطالعه راعلاقه وانگیزه شروع کنید۰عادات صحیح مطالعاتی راتمرین کنید.

🌺برنامه منظم مطالعاتی

🌺در مکانی که خیلی گرم است درس نخوانید زیرا دمای بیش از حد به خصوص در فصل های سرد سبب می شود که خواب آلود شوید

🌺نشستن صحیح هنگام مطالعه

🌺فعالیت بدنی مثلا مقداری نرمش در حد 5 الی 10 دقیقه حتما انجام بدین چرا که با این کار خون رسانی در بدن بهتر میشود و بازدهی مغز بالامیرود.

🌺خواب کافی در شبانه روز حداقل ۶ ساعت و حداکثر ۸ ساعت
بهترین تایم خواب ساعت ۲۳:۳۰ میباشد.
کم خوابی،پرخوابی  وبدخوابی اختلال دریادگیری ایجادمی کند۰ 

🌺دوش آب ولرم هنگام خستگی وتغذیه مناسب وحالات نشستن صحیح