شروع کن به انجام کاری... تا تلاشی نکنی چیزی تغییر نمی کنه...!
فکرتو خالی از افکار منفی و نمی تونم ها کن و ببین به چه چیزی علاقه داری، از پس چه کاری برمیای، جایی که زندگی می کنی چه چیز تازه ای نیاز داره که اکنون نداره و جاش خالیه، خلاصه ایده ای هرچی داری رو کن و برو جلو ...

فقط فراموش نکن همه ی افراد موفق یه روزی از خیلی خیلی کم شروع کردن تا شدن افراد موفق امروز ! انرژی منفی و موج منفی از الان ممنوع چرا چون با این کارتون بیشترین ضربه رو به خودتون میزنید !
قبل از اینکه یه روز افسوس امروزت رو بخوری زودتر به خودت بیا و راهی پیدا کن و خودتو ثابت کن برای خودت...

بلند شو دوست من 👊