تا حالا به رهبر ارکستر دقت کردین؟ پشتش رو به همه میکنه و با تمام وجود کارش رو انجام میده. یه وقتایی تو زندگی، باید پشتتو به همه کنی و با تمام وجودت، کاری رو که درسته رو انجام بدی. ساز زندگیت رو بنوازی. مطمئن باش آخرش همه به احترامت بلند میشن و تشویقت میکنن