نکته برداری از تست ها

تست‌زنی در منزل باید با برنامه و هدفمند باشد. تست‌هایی را که در زمان مطالعه حل می‌کنید مانند جلسه‌ی آزمون دسته‌بندی کنید و سؤالات شک‌دار و فراموش‌شده را علامت بگذارید. چند نکته‌ی کوچک در مورد تست‌زنی در منزل:

1⃣در نظر گرفتن زمان

2⃣حل تست‌های مجموعه‌ای

3⃣علامت‌دار کردن تست‌ها

4⃣تست‌هایی را که اشکال دارید علامت‌گذاری کنید و بعد از پایان تست‌زنی دوباره تست‌های علامت‌دار را حل کنید و در روزهای بعدی روی آن‌ها تمرکز بیش‌تری داشته باشید.

5⃣ تست‌های دشوار را که حاوی نکته‌ی آموزشی هستند ستاره‌‌دار کنید.

6⃣نکاتی را که از پاسخ تست‌ها می‌آموزید در دفتر نکات یادداشت کنید.

7⃣ هنگام مطالعه‌ی پاسخ‌نامه سعی کنید تمام پاسخ‌ها را مطالعه کنید، نه فقط سؤالاتی که پاسخ اشتباه داده‌اید.

8⃣سعی کنید راه‌حل تشریحی و تستی (پاسخ کوتاه) مسئله را در کنار هم یادداشت کنید. این روش برای افزایش سرعت عمل یادگیری شما مؤثر است.