❎ کلید های طلایی برای موفقیت درمطالعه که باید بدانید

👈🏻خواندن بدون نوشتن(با تمرکز کامل)🖍
 👈🏻خط کشیدن زیر نکات مهم(برای دوره)🖊

👈🏻حاشیه نویسی(برای دوره)🖋
👈🏻خلاصه نویسی(نت برداری بعد از یادگیری)✒️

👈🏻کلید برداری(کلیدها را بسازید)🖌
👈🏻خلاقیت و طرح شبکه ای مغز(در مقالات دیگر آموزش خواهیم داد)✏️

👈🏻برنامه ریزی (مهمترین عامل اصولی موفقیت داشتن برنامه منظم در مطالعه است)📌
👈🏻 وقت شناسی (مناسب ترین زمان برای مطالعه صبح ها و یا ساعات دیگر روز قبل از صرف غذاهای چرب و سنگین است)⏰

👈🏻 نظم و ترتیب
 👈🏻 حفظ آرامش

 👈🏻تغذیه مناسب
👈🏻 ورزش و سلامتی
👈🏻خواب کافی